Aktuella köpfilmerFilmkedjans butiker hittar du från Gävle i norr till Ystad längst ner i söder. Huvudkontoret ligger i Norsborg 2 mil söder om Stockholm intill E4:an.

Vi kan därför presentera oss som en av Sveriges rikstäckande hyr- och köpfilms kedjor.

Förutom hyr- och köpfilm är filmkedjans utbud väldigt bred på kioskprodukter, därför brukar vi säga att vi har mycket mer än bara film.

Vår affärsidé är att hålla det bredaste hyr- och köpfilmssortimentet på marknaden så du som kund kan hitta mycket mer än den senaste heta biofilmen.
Förutom det breda sortimentet på hyr- och köpfilm ska du som kund även hitta ett brett välsorterat sortiment av kioskprodukter av högsta kvalité.

Har du frågor angående en särskild film, bokning eller en viss butik - kontakta butiken direkt.


Kundtjänst Internetorder: 08-534 210 75

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Hyresmannen skall vid varje hyrestillfälle uppvisa giltig legitimation.

Hyra skall erläggas i förhand av hyresmannen.

Om hyresobjektet ej återlämnas på avtalad tid utgår en förseningsavgift motsvarande erlagd hyressumma. Förseningsavgiften debiteras per påbörjad hyresperiod dock högst 325kr.

Hyresmannen får inte vidareuthyra, pantsätta, överlåta, låna ut eller på annat sätt avhända sig de hyrda objekten.

Hyresmannen ansvarar för att hyresobjektet återställes i samma skick som vid utlämnande. Hyresmannen skall vid återlämnandet påtala eventuella fel på hyresobjektet.

Filmkedjan kan av hyrestagaren utta depositionsbelopp som säkerhet för hyresmannens åtagande enligt detta hyresavtal.

Återlämnas hyresobjektet i skadat skick eller om det ej återlämnas överhuvudtaget skall ersättning härför utgå till Filmkedjan.

Filmkedjan ansvarar för att hyresobjekten är i fullgott skick och uppfyller allmänt vedertagna krav på bild, ljud, text och kvalitet. Om filmen ej uppfyller dessa krav har hyresmannen rätt att återlämna filmen och erhålla ett annat exemplar av filmen eller tillgodokvitto . Detta gäller under förutsättning att filmen efter test av uthyraren inte uppfyller ovan sagda krav.

Filmkedjan får genast uppsäga avtalet och låta hämta den egendom som omfattas av avtalet under förutsättning:

- att hyresmannen lämnat oriktig uppgift vid avtalets ingående,
- att hyresmannen underlåtit att betala hyra,
- att egendom vanvårdats eller,
- att avtalet eljest åsidosatts

Filmkedjan eller den Filmkedjan anlitar, äger rätt att debitera krav- och inkassokostnader för det fall att faktura måste skickas ut. För att reglera hyresmannens skuld utgår en påminnelseavgift. Filmkedjan är skyldig att på begäran av hyresmannen lämna ett återlämningsbevis vid återlämningen för att hyresmannen vid behov skall kunna styrka att hyresobjekten återlämnats.
Aktuella köpfilmer